Borätter / Hyreshus

Radonsanering av bostadsrätter och hyreshus

Förhöjda halter från blåbetong kan uppstå i hyreshus om ventilationen är dålig och strålningsklassen är hög

Vanligt är också att boende stänger av/sätter igen ventiler och därmed ökar radonhalten.

I hyreshus och bostadsrätter är det vanligast att marklägenheterna har höga värden.

Markradon kan spridas från källarrum och via trapphus in i lägenheten, bakom putsen i ytterväggarna eller längs med schakt för avlopp, vatten och el. Det finns exempel där lägenheterna högst upp får in mest markradon.

När ni ska mäta lägenheter och lokaler i er fastighet, mät då samtidigt av samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

radonsanering

Vi kan erbjuda sniffmätning, sekvensmätning, momentanmätning, röktestning och andra metoder om mer information behövs.

Eller kontakta oss via telefon vid behov av radonsanering!